Friskfaktorer för psykisk hälsa

Så hjälper du medarbetarna att komma tillbaka till arbetet igen efter semestern

Att börja jobba igen efter en lång och skön semester kan kännas motigt även för de som trivs med och uppskattar sitt arbete. Det blir en tuff omställning när lata dagar på stranden plötsligt byts ut mot att hugga tag i jobbutmaningarna.

Då kan även den motiverade medarbetaren ha svårt för att hitta arbetslusten. Därför behövs det extra mycket pepp och insatser från ledningens sida. Här är några bra tips på hur ni hjälper era medarbetare att hitta tillbaka till engagemanget och arbetsglädjen efter semestern.

Välkomna era medarbetare

När det känns tufft att gå upp tidigt och sätta sig vid skrivbordet istället för att gå ned till stranden är ett varmt välkommande mycket värt. Det behöver inte vara mer komplicerat än ett mejl där de får veta att de är uppskattade och värderade, och att ni är glada över att ha dem på plats igen. Fråga gärna hur de mår och

Börja i ett lugnare tempo

Den förmodligen tuffaste utmaningen med att gå från semester till arbete är att två vitt skilda rutiner ska ställas om mer eller mindre över en natt. För de flesta innebär semestern ett lugnare tempo, mer spontanitet, göra det som känns rätt i stunden, och inte minst en helt annan dygnsrytm. Det är få som direkt kan byta ut den livsstilen mot att börja följa rutiner, tider och fast uppsatta uppgifter igen. Det kommer att behövas en övergångsfas där vardagsrutinerna gradvis faller på plats. Ställ inte för stora krav på medarbetarna till att börja med. Ge dem en chans att hitta tillbaka till sin normala arbetstakt utan pressen att förväntas nå full produktivitet första dagen. Boka inte in för mycket och prioritera bland arbetsuppgifterna. Inse också att alla är olika; en del kommer snabbt in i sin vanliga lunk igen, andra

Ta er tid tillsammans och tänk på det som är bra med jobbet

Första tiden efter semestern krävs det fler pauser och mer umgänge. Inte minst behövs det en påminnelse om att det finns mycket roligt och givande med jobbet också. Ta er mer tid tillsammans än vanligt, till exempel långluncher och fikapauser där medarbetarna får prata om hur sommaren har varit och bara få en chans att umgås efter semestern. Fokusera inte så mycket på vad som väntar utan lyft fram det ni har lyckats åstadkomma tillsammans. Vad som är era styrkor och de framgångar ni har skapat ihop. Låt gärna medarbetarna få gå laget runt och berätta om vad de tycker är roligast med sitt arbete och vad som motiverar dem. Då fokuserar ni tillsammans på det positiva med jobbet och lockar fram arbetsglädjen igen.

Ta reda på vad varje medarbetare vill uppnå

Att prata ihop er tillsammans är bra, men varje individuell medarbetare har säkert sina egna personliga tankar och förhoppningar kring sitt arbete. Kanske har semestern gett tid för reflektion och lett till att personalen nu kommer tillbaka med funderingar kring hur deras arbete kan förändras till det bättre. Ha gärna personliga möten med varje medarbete och fråga allmänt hur de mår, hur semestern har varit och vad medarbetaren har för förhoppningar, mål och önskningar inför hösten. Lyssna noga på vad varje person har att säga, och lär känna vad som motiverar och driver personen. Fråga vad det finns för personliga mål i arbetet, till exempel mer ansvar, nya arbetsuppgifter, möjlighet att gå utbildningar och utvecklas. När fokus sätts på att ta nya steg och växa i sitt arbete blir det också roligare att komma tillbaka till jobbet.

Planera in roliga och givande saker

Allt behöver inte bli som vanligt bara för att semestern är över för den här gången. Framför allt behöver den första tiden efter sommarledigheten lättas upp och fyllas med någonting positivt som ger tillförsikt. Varför inte lägga in en kickoff där ni åker iväg till någon vacker och avslappnande plats för att hitta inspiration och motivation tillsammans. Ni kan varva jobbrelaterade saker med nöjen som att prata ihop er om det som har varit och hur det har gått, vad som väntar och hur ni bäst kan tackla det tillsammans. Eller hur ni kan lära av varandra för att jobba bättre ihop. Sedan kan ni göra någonting skoj där ni får chansen att lära känna varandra bättre och hitta nya sätt att samarbeta på ett lättsamt sätt.

Planera gärna också in utbildningar och andra utvecklingsmöjligheter. När medarbetarna får möjlighet att lära sig nya saker som låter dem växa både i sitt arbete och som person så känner de mer engagemang. Prata med dem om vad som skulle kunna göra dem bättre på sitt jobb. Fånga upp tankar och idéer som kan få er att växa både som team och som medarbetare.

När det finns roliga och givande punkter under hösten som lättar upp vardagen och gör jobbet mer utvecklande går det också lättare att komma igång igen efter semestern. När det finns positiv förändring med i planerna ökar motivationen.

Satsa på hälsa och friskvård

Att det kan kännas tufft att gå från semester till jobb kan för många bero på att det blir att gå från någonting vilsamt till någonting som tar energi. Men så behöver det inte vara. Om ni satsar på det finns det många möjligheter till återhämtning och ny ork även på jobbet. Prata igenom med medarbetarna vad de känner att de behöver för att få mer ork. Ta gärna in någon form av hälsoproffs som kan komma med inspiration, insikter och förslag. Kanske behöver ni få in avslappningsövningar, mindfulness och stresshantering i era arbetsdagar? Eller få in mer aktivitet och rörelse för att lätta upp allt skrivbordsarbete? Friskvård handlar om att lyfta fram det som ger mer energi och ork samt det som motverkar trötthet och stress. Det gör det inte bara roligare att börja jobba igen, det ger även medarbetarna ny energi att orka fram till nästa semester.

Vill du som arbetsgivare veta mer om hur du kan hjälpa dina medarbetare? Ladda ner vår checklista med metoder för att motverka stress på jobbet.

Ladda ner vår checklista