Healthylane Vi stärker medarbetarnas hälsa i hela organisationen

Genom verktyg och systemstöd för HR och chefer, avlastar vi administrationen och gör det möjligt att arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa.

Vårt tjänsteutbud Kontakta ossVill bli kund Boka demo

Healthylane

Ett stöd för HR och chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Certicos digitala tjänst Healthylane är ett förebyggande systemstöd för dig som är arbetsgivare. Healthylane ger stöd och rådgivning inom hälsa och arbetsmiljö och hjälper till att leva upp mot krav från arbetsmiljölagstiftningen. Healthylane stöttar hela organisationen och alla medarbetare vare sig de är friska eller sjuka. I systemet finns verktyg där du som chef eller HR enkelt kan få kontakt med vårt team av hälsostrateger för rådgivning i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa. Vårt fokus är att vara ”ett steg före” för att minska behovet av rehabilitering och optimera hälsan hos medarbetarna. Healthylane är en kundstyrd plattform, vilket innebär att vi utvecklar stödet efter vad våra kunder föreslår kan stötta till vardags och förenkla det förebyggande hälsoarbetet i organisationen. Vår tillgänglighet är hög och vårt stöd med enkla underlättande verktyg gör stor skillnad. Varmt välkommen till oss!

 

Boka demo

 

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida.