Om oss

Två män på lager skakar hand

Healthylane
Ett stöd för HR och chefer

Certicos digitala plattform Healthylane är ett förebyggande systemstöd för dig som är arbetsgivare. Healthylane ger stöd och rådgivning inom arbetsmiljö och hälsa och lever upp till de krav som finns inom arbetsmiljölagstiftningen. Healthylane stöttar hela organisationen och alla medarbetare oavsett de är sjuka eller friska.

Vår tillgänglighet är hög och vårt stöd med enkla inbyggda verktyg gör stor skillnad i det systematiska arbetsmiljöarbetet för HR och chefer.