Friska medarbetare, lönsamma företag

CAIRY - Appen för en nykter livsstil

 

Vi hjälper varandra att nå våra nyktra mål och att sedan hålla dem.

CAIRY är en digital plattform där medlemmar tillsammans hjälper varandra att bli nyktra och att hålla sig nyktra. Vi som utvecklar CAIRY lever själva som nyktra alkoholister och detta ligger oss därför väldigt varmt om hjärtat. CAIRY vill göra det enklare att leva nykter och erbjuder därför en låg tröskel och ett attraktivt alternativ för att underlätta det där helt avgörande första steget mot ett nytt liv.https://cairy.app/sv/

Skapa ditt eget Champions League team med Fallby & Johannesson

Effektiva team är en förutsättning för maximal prestation. Individers förmåga skapar förutsättningar för teamet att fungera.
Hur optimerar ni individuell prestation och skapar ert team?

Vår erfarenhet kommer från elitidrott, näringsliv och vetenskaplig metod. Vi vänder oss främst till organisationer som vill jobba med sitt humankapital och tror på att elitidrott och näringsliv har saker att lära av varandra. Samarbetet med organisationer går ut på att identifiera styrkor och svagheter, utbilda samt effektivisera individer och team.
Med beprövade metoder inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykologi, samt insatser mot både individ och grupp stödjer vi processen tillsammans med dig. Insatser och utbildningar skräddarsys till de organisationer vi jobbar med och tillsammans kommer vi fram till lämpliga perspektiv och angreppssätt.

Välkommen att kontakta oss: https://www.minroll.org/champions-league

Psykisk ohälsa och beroendeproblematik

Känner du i din roll som HR eller chef ett behov av hjälp med dessa tuffa frågor? Behöver du hjälp med ett helhetsgrepp och stöd av specialister på dold psykisk ohälsa – stress, spelberoende, medberoende och substansberoende – på arbetsplatsen? Vill du veta mer och har frågeställningar kring detta, kontakta anette.ljungqvist@certico.se för mer information.

Ergonomi och fysik

Affysiocenter erbjuder behandling, träning, primärvårdsrehab och ergonomi. På våra kliniker arbetar sjukgymnaster, arbetsterapeut, dietist, massageterapeuter, naprapat och kiropraktor i Stockholms city. Med högsta engagemang, professionalitet och tillgänglighet kan vi erbjuda behandling, rehabiliteringsträning, dietik, arbetsterapi och förebyggande insatser för att öka många människors livskvalitet.

Ergonom, ergonomiska genomgångar på arbetsplatsen.

För mer info, besök Affysiocenters hemsida www.affysiocenter.se

Förebyggande utbildningar

Hjälper att skapa en trygg arbetsplats eller omgivning genom utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) och första hjälpen (L-ABC) samt utrusta er med hjärtstartare. Här kan ni också boka utbildning inom Brand och krisstöd.

 Vill du veta mer, kontakta kontakt@livrustning.se, ring 070-733 32 54 eller besök Livrustnings hemsida www.livrustning.se.