Friska medarbetare, lönsamma företag

Ergonomi och fysik

Affysiocenter erbjuder behandling, träning, primärvårdsrehab och ergonomi. På våra kliniker arbetar sjukgymnaster, arbetsterapeut, dietist, massageterapeuter, naprapat och kiropraktor i Stockholms city. Med högsta engagemang, professionalitet och tillgänglighet kan vi erbjuda behandling, rehabiliteringsträning, dietik, arbetsterapi och förebyggande insatser för att öka många människors livskvalitet.

Ergonom, ergonomiska genomgångar på arbetsplatsen.

För mer info, besök Affysiocenters hemsida www.affysiocenter.se

Psykisk ohälsa och beroendeproblematik

Känner du i din roll som HR eller chef ett behov av hjälp med dessa tuffa frågor? Behöver du hjälp med ett helhetsgrepp och stöd av specialister på dold psykisk ohälsa – stress, spelberoende, medberoende och substansberoende – på arbetsplatsen? Vill du veta mer och har frågeställningar kring detta, kontakta anette.ljungqvist@certico.se för mer information.

Psykolog och vägledning

Agad erbjuder säker, evidensbaserad och kostnadseffektiv psykologisk behandling och vägledning över internet. 

Vill du veta mer eller boka tid, kontakta info@agada.se, eller besök Agadas hemsida www.agada.se

Observera! Den här internettjänsten är tyvärr inte utformad och lämpad för personer som behöver akut vård. Om du har ett självskadebeteende, är psykotisk eller har planer på att suicidera är det viktigt att du direkt upprättar en kontakt med lämplig vårdinrättning inom den allmänna sjukvården. Du kan också ringa 90101 för att nå Minds självmordslinje (www.mind.se) om du oroar dig för dig själv eller någon närstående. Mind har öppet kl. 06-24 varje dag. Om du tror det finns en akut risk för ditt liv ring 112 eller sök upp närmaste psykiatriska akutmottagning.

Förebyggande utbildningar

Hjälper att skapa en trygg arbetsplats eller omgivning genom utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) och första hjälpen (L-ABC) samt utrusta er med hjärtstartare. Här kan ni också boka utbildning inom Brand och krisstöd.

 Vill du veta mer, kontakta kontakt@livrustning.se, ring 070-733 32 54 eller besök Livrustnings hemsida www.livrustning.se.