Healthylane Vi stärker medarbetarnas hälsa i hela organisationen

Vi ökar företagens lönsamhet genom att hjälpa medarbetare att optimera livsstilsfaktorer som är avgörande för att nå en individuellt optimal hälsa.

Våra abonnemang Kontakta ossVill bli kund Boka demo

Healthylane

Är en preventiv och förebyggande digital hälsotjänst. Tjänsten är utvecklad av Certico AB och lanserades 2018. Vår digitala plattform gör det enkelt för företag att fokusera på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Tjänsten signalerar ohälsa på ett tidigt stadium och automatiska notifikationer går till berörd chef/HR när åtgärder måste utföras. Arbetsgivare får en helhetsbild av hälsoläge och sjukfrånvaro i realtid som leder rätt insatta resurser som i sin tur leder till ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro med upp till 40%.

Så här fungerar våra abonnemang

Abonnemang

Med Healthylane kan företaget arbeta systematiskt med preventivt hälsoarbete och agera tidigt på signaler om ohälsa. Genom systemstöd underlättas hantering och administrering av sjukfrånvaro och rehabilitering.

Se vad som ingår

Samarbetspartners

Healthylane arbetar med noga utvalda samarbetspartners. 

Läs mer

Kontakta oss

Vi är intresserade av Healthylane. Kontakta oss.

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt företag

Antal anställda

Ditt meddelande

Certico AB hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs dataskyddsdirektiv GDPR.