Healthylane Vi stärker medarbetarnas hälsa i hela organisationen

Genom verktyg och systemstöd för HR och chefer, avlastar vi administrationen och gör det möjligt att arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa.

Vårt tjänsteutbud Kontakta ossVill bli kund Boka demo

Tjänsteutbud

Healthylane

 • Sjuk- och friskanmälan.
 • Personlig medicinsk rådgivning.
 • Hälsocoaching.
 • Statistik och rapporter.
 • Anmälan 24/7 365 dagar om året.
 • Anmälan digital, inga väntetider.
 • Hälsokollen i telefonen

Healthylane Hälsa 2.0

 • Hälsostrateg - beteendeutvecklare.
 • Distansarbete.
 • Digitala temperaturmätningar.
 • Kompetensinventering.
 • Hälsokartläggningar.
 • Stöd för HR och chefer.
 • Rehabilitering och koordinering.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
 • Friskvårdspolicy.
 • Hälsoaktiviteter för grupp och individ.
 • Hälsosamtal.
 • Förebyggande hälsoundersökning.
 • Säkerhetsutbildningar online.

Behandling & rehabilitering

 • Medicinsk behandling.
 • Arbetsterapi.
 • Psykoterapi (KBT).
 • Ergonomi.
 • Rehabkoordinering.
 • Stöd till Chefer/HR vid sjukskrivning.

Föreläsningar

 • Ergonomi.
 • Stresshantering.
 • Trakasserier/mobbing.
 • Workshop i hälsa för chefer och HR.
 • Ledarskapsutveckling.
 • Arbetsmiljöingenjör (SAM bland annat).

Utbildningar

 • Första hjälpen.
 • HLR.
 • D-HLR.
 • Säkerhetsutbildning.

Hälsofrämjande & förebyggande insatser

 • Hälsoundersökning - uppföljning läkare.
 • Digital screening - fysisk och psykisk hälsa.
 • Arbetsförmågebedömning (multidisciplinär).
 • Ergonomirådgivning
 • Vaccinationer.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida.