Tjänsteutbud

Två män diskuterar vid en lastbil
Två kvinnor samtalar

Healthylane digital plattform

 • Sjuk- och friskanmälan
 • Individuell medicinsk rådgivning
 • Rådgivning även till ej sjukskrivna medarbetare
 • Statistik och diagnosrapporter
 • Digital anmälan, inga väntetider
 • Anmälan 24/7 365 dagar om året
 • Stöd för HR och chefer
 • Rehabverktyg
 • Beräknad återgång till arbete
En kvinna sitter vid datorn

Healthylane hälsotjänster

 • Förstadagsintyg
 • Rehabilitering och koordinering
 • Företagsläkare
 • Psykolog
 • Hälsokartläggningar
 • Hälsosamtal
 • Kompetensinventering
 • Förebyggande hälsoundersökningar
 • Stöd med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Arbetsmiljökartläggningar
 • Alkohol- och drogtester
En man sitter med en ipad

Enkäter

 • Standardenkäter och verksamhetsanpassade inom olika områden.
 • OSA
 • NMI (nöjt medarbetarinditex)
 • Digitala tempmätningar
En kvinna håller föredrag

Föreläsningar

 • Ergonomi
 • Stresshantering
 • Workshop i hälsa för HR och chefer
 • Så sänker vi sjukfrånvaron
Utbildning HLR

Utbildningar

 • Första hjälpen
 • HLR
 • D-HLR
 • eHLR
 • Säkerhetsutbildning (hot och våld)
 • Arbetsmiljöutbildningar
En kvinna sitter i kundtjänst

Kontakta oss

Kontakta oss vid frågor så hjälper vi dig!

Till kontakt