Två personer som skapar ett hjärta med händerna.

Därför behöver du uppdatera HLR-utbildningen med jämna mellanrum

Hjärt- och lungräddning är en livsviktig kunskap som räddar många liv. Men all kunskap är en färskvara, och den behöver tränas och uppdateras. Så här utför du HLR och därför är det så viktigt att du håller dina kunskaper färska.

Därför behöver du uppdatera HLR-utbildningen med jämna mellanrum

Första hjälpen på arbetsplatsen kan rädda många liv. När någon drabbas av en olycka eller akut sjukdom på jobbet är snabba insatser livsviktiga. Första hjälpen-åtgärder som sker direkt på plats kan rädda liv, minska skadorna för den drabbade och se till att medicinisk vård sätts in så snabbt som möjligt.

En av de absolut viktigaste insatserna är HLR - hjärt- och lungräddning. Det är åtgärder som ges till den som har drabbats av hjärtstopp. Att de som jobbar på din arbetsplats kan hjärt- och lungräddning kan vara skillnaden mellan liv och död när ett hjärtstopp inträffar. Därför är det väldigt viktigt att en HLR-utbildning ingår i första hjälpen åtgärderna på arbetsplatsen.

Men det räcker inte med en utbildning. Kunskap är en färskvara. Här får du veta varför det är så viktigt att uppdatera dina HLR-kunskaper och hur ofta du bör göra det.

HLR är en livsavgörande insats

Plötsligt hjärtstopp är bland de absolut vanligaste, och farligaste, akuta sjukdomsfallen vi har. Cirka 25 personer drabbas av hjärtstopp varje dag i Sverige. Snabba insatser är helt avgörande för att någon som drabbas ska kunna överleva och slippa men. Vid ett plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat att pumpa ut blod, och därmed syre, ut i kroppen. Det leder till att hjärnskador kan inträffa redan efter 3–5 minuter. Om ingen behandling inleds inom 15 minuter är chansen till överlevnad mycket liten. I de flesta fall sker dessutom hjärtstoppen utanför sjukhus och utan möjlighet till snabb vård.

I vårdsammanhang pratar man ofta om kedjan som räddar liv i samband med hjärtstopp. Det innebär en kedja av snabba insatser som tidigt larm till 112, snabb HLR, strömstöt från hjärtstartare och slutligen professionell vård. Om den här kedjan fungerar kan uppemot 70 procent av de som drabbas överleva hjärtstopp. I den här kedjan är hjärt- och lungräddningen en oerhört viktig insats eftersom tiden precis efter hjärtstoppet är avgörande. Om HLR påbörjas inom en minut hålls blodcirkulationen igång och hjärnan och övriga organ skyddas mot syrebrist.

Ju fler som kan ge HLR, desto fler har chansen att överleva och bli helt återställda.

En HLR-utbildning ger kunskaper som räddar liv

Vet du hur du ska göra om till exempel en kollega drabbas av en hjärtinfarkt som leder till hjärtstopp? Utan kunskaper kan det vara svårt att ge rätt hjälp. Framför allt när klockan tickar och det är viktigt med snabba insatser. Lyckligtvis är det många som har de här kunskaperna. I Sverige har cirka fem miljoner personer gått en HLR-utbildning vid något tillfälle. Det gör att allt fler kan och vågar ingripa när någon drabbas av hjärtstopp.

Grunden i HLR är bröstkompressioner och inblåsningar. Det vill säga att pressa ned bröstkorgen med händerna varvat med att blåsa syre i munnen på den som behöver hjälp. När du ger HLR (efter att du eller någon annan har larmat ambulans) ger du 30 bröstkompressioner i snabb takt där du pressar ned bröstkorgen 5–6 centimeter. Sedan placerar du en hand på personens panna, nyper om näsan och ger två inblåsningar tills bröstkorgen höjer sig. Varva 30 bröstkompressioner och två inblåsningar tills du blir avlöst av till exempel vårdpersonal. Det finns variationer i HLR-metoderna som gör att de kan skilja sig åt, men den så kallade 30–2 metoden ses som en internationell riktlinje.

Men att kunna HLR handlar om mer än bara de akuta insatserna. Under en HLR-utbildning får du lära dig viktiga saker som till exempel:

  • Lära dig att känna igen symptomen vid hjärtinfarkt och konstatera hjärtstopp
  • Utföra medvetande- och andningskontroll
  • Larmrutiner, vad larmoperatören vill veta
  • Vad du gör vid ett luftvägsstopp, till exempel om någon sätter i halsen
  • Hur du lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Göra praktiska HLR-övningar, till exempel på en övningsdocka
  • En HLR-utbildning kan även ta upp hur en hjärtstartare fungerar och används

De här kunskaperna gör att du vet precis vad du ska göra, och i vilken ordning, om någon drabbas. Det kan mycket väl utgöra skillnaden mellan liv och död.

Därför är det så viktigt att uppdatera HLR-utbildningen på arbetsplatserna

Som du förstår så är HLR en mycket viktig del av första hjälpen på din arbetsplats. Föreskrifterna kräver inte bara att det finns första hjälpen-utrustning på arbetsplatsen, utan även att tillräckligt många personer har kunskap om första hjälpen, och att de kunskaperna hålls aktuella.

Kunskap är en färskvara, och behöver uppdateras och repeteras för att kunna komma till nytta. Det här gäller speciellt livsavgörande kunskaper som sker i akuta situationer. Det som är så viktigt med att hålla HLR-kunskaperna färska har inte bara att göra med att komma ihåg rätt förfarande. Även självförtroendet börjar svaja efter en tid och du kan börja tveka i en situation som kräver mycket snabba insatser.

På sjukhusen i Sverige repeteras HLR en gång per år av just den anledningen. Svenska HLR rådets arbetsgrupp för hjärt-lungräddning har tagit fram riktlinjer där de rekommenderar att HLR-utbildning ska repeteras vartannat år. Det är även bra att öva HLR-åtgärderna minst en gång per år för att du ska kunna känna dig säker om det händer i en skarp situation.

Om din arbetsplats samarbetar med företagshälsovård eller sjukvårdsrådgivning kan ni tillsammans ta fram rutiner för hur ni uppdaterar och övar era HLR-kunskaper. Det är ett säkert sätt att rädda liv på.