Personer som sitter tillsammans vid ett bord

Mät medarbetarnas hälsa för ett friskare företag

Alla företag vill ha friska medarbetare som känner ork och engagemang och vars sunda livsstil leder till en hög frisknärvaro.

Men hur hjälper man sin personal till ett friskare liv? Det finns många sätt och ett av de mest grundläggande och effektiva är att kartlägga hur de anställda mår. Genom att mäta hälsan får företaget en klar bild över hälsoläget och kan satsa på de mest verksamma åtgärderna för ett friskare företag.

Att mäta och analysera hälsoläget har länge varit en trög och långsam process men nu finns det smarta verktyg som snabbt, träffsäkert och kontinuerligt tar temperaturen på hur verksamheten och varje person i den egentligen mår. Med den insikten i handen går det sedan att satsa på rätt åtgärder, där de behövs och när de behövs. Så här mäter ni medarbetarnas hälsa och får ett friskare och mer framgångsrikt företag!

Hur vet ni hur er personal mår?

Det finns flera olika sätt att ta reda på hur hälsoläget och stämningen är i organisationen. En del sätt är bättre än andra, men alla dras de med någon form av begränsning som gör att de inte riktigt räcker hela vägen fram i hälsoarbetet, till exempel:

  • Medarbetarundersökningar och -samtal. Att stäm av hur personalen tycker, tänker och mår en eller två gånger per år, antingen via personliga samtal eller genom en anonym medarbetarundersökning, är något av standard när organisationer vill kartlägga situationen i verksamheten. Tanken är god men den stöter på några hinder. Bland annat tycker många chefer att det här inte ger en bra helhetsbild av medarbetarnas mående. I en undersökning som tidningen Chef utförde tyckte var tionde chef att medarbetarundersökningar mest skapar oro och var femte ansåg att det rörde upp känslor i ledningen. Varannan chef var tveksam till om de ens fick ut vad de behövde av undersökningarna för att kunna jobba vidare med hälsa och framgång. Ett annat problem är att årliga undersökningar ger insikterna försent. Det kan vara försent att agera på de problem som tas upp när man bara tar tempen på arbetsmiljön en gång om året. Det viktigaste för god hälsa är att agera tidigt och jobba förebyggande.
  • Mäta sjukfrånvaro. Att titta på sjukskrivningssiffror är även det ett trubbigt och långsamt verktyg. Sticker sjukfrånvaron iväg är det oftast ett tecken på att ett problem som pågått länge nu börjar ge konsekvenser i form av ohälsa och sjukskrivningar. Något som kan ta lång tid och stora resurser att åtgärda och vända till det bättre igen. Det säger heller ingenting om vad det är som gör personalen sjuk. Samma gäller vid låga sjuktal. Personalen är frisk men ni vet inte vad det är ni gör rätt eller hur ni kan jobba vidare med det. Det finns även en lömsk gråzon med mycket sjuknärvaro. På dagens arbetsplatser är det vanligt att stress, utmattning och psykisk ohälsa ligger bakom mycket av sjukfrånvaron. Det är en form av ohälsa som sakta blir värre över tid, och den som drabbas går ofta till jobbet och presterar långt under sin normala nivå (det är inte ovanligt med en prestationsförmåga på 25 procent av den normala under flera månaders tid när man är på väg in i väggen) innan sjukskrivningen är ett faktum.
  • Samtal med sin chef. Att ta upp sitt mående i den löpande kommunikationen med sin chef låter ju som ett bra sätt att fånga upp när någon mår dåligt på jobbet. Men vad händer sedan? Har chefen kunskaperna för att kunna agera på det? Finns det någon policy för hur ni ska gå vidare? I en stressig miljö faller en hälsofråga lätt mellan stolarna om det inte finns tydliga riktlinjer för hur den ska hanteras. Hinns de här frågorna ens med om det är mycket att göra på jobbet? Vad gör en medarbetare om det är just chefen som är en del av problemet?

Det är mycket viktigt att mäta hälsoläget i verksamheten, men det behöver göras på ett snabbt och direkt sätt, så att det går att fånga upp problem tidigt och vända dem till det bättre. Det behöver också göras på ett sätt så att det går att hitta rätt lösningar som verkligen leder till friskare anställda.

Mät hälsan med verktygen i Hälsa 2.0

Utifrån våra erfarenheter av att arbeta med hälsa så har vi insett att en lyckad hälsokartläggning som leder till ett framgångsrikt hälsoarbete behöver vara förebyggande, snabb, mångsidig och digital. När ni kan stämma av hur medarbetarna mår på regelbunden basis kan ni snabbt fixa risker och problem samt jobba vidare med det som får människorna att må bra. Den forskning vi har sett visar också att hälsofrämjande aktiviteter i kombination med samtal ger de bästa hälsoeffekterna. Med det här som grund har vi tagit fram en rad tjänster som hjälper ditt företag till viktiga insikter, ett lyckat hälsoarbete och friska medarbetare. Vi kallar det för Hälsa 2.0 och så här kan du använda tjänsterna för att mäta och förbättra hälsan i företaget:

  • I hälsoundersökningen ”Min livsform” får de anställda besvara en digital enkät med hälsorelaterade frågor om mående, arbete, privatliv, stress, sömn, kost m.m. Enkäten kombineras med ett enkelt konditions- och fystest och en provtagning. Utifrån resultaten tittar vi tillsammans med medarbetaren på hur läget är och vilka små livsstilsförändringar som kan ge stora hälsoeffekter. Medarbetaren får insikter och guidning kring sin hälsa och företaget får en bild av hälsoläget inom organisationen samt rekommendationer för hur det går att förbättra.
  • En enklare variant är ”Digital hälsokartläggning”, som tar den digitala enkäten från ”Min livsform”, men där medarbetarna inte behöver göra de fysiska testerna. Genom att svara på frågorna leder enkäten till insikter om vad som fungerar och inte på jobbet och ofta ser medarbetaren själv vad som bör förändras för ett friskare liv.
  • Digital temperaturmätning är en enkel måendekontroll där medarbetarna får ett mejl där de får svara på frågor om till exempel hur den senaste månaden har varit, hur de mår och om de har känt sig stressade på jobbet. När ni regelbundet tar tempen på medarbetarna får ni dels en övergripande hälsocheck av organisationen och det går dessutom att tidigt upptäcka och hjälpa någon som mår sämre än vanligt.
  • I ett hälsosamtal kan varje medarbetare få prata med en hälsocoach om sin hälsa när helst det behövs, men även få ventilera sina tankar, känslor och diskutera problem. Ett privat hälsosamtal kan vara precis det som behövs för att se vad som är problemet och hur man bäst löser det.

Den här typen av digitala hälsoplattformar som mäter hälsan och fångar upp signaler på ohälsa redan på ett tidigt stadium är de enkla och effektiva mätverktyg som hjälper er att få personalen att må bättre. Vill ni veta mer om hur ni kan använda Hälsa 2.0 för att få ett friskare företag – hör av er så berättar vi mer!