Kvinna som cyklar till jobbet

Hälsa 2.0 min livsform – det enkla och hållbara sättet att förebygga ohälsa

Vi har tagit ett snack med Catarina Lindström som jobbar som hälsostrateg och beteendeutvecklare hos oss om den nya tjänsten ”Hälsa 2.0 min livsform”

I dag är hälsan en väldigt viktig faktor på marknaden. Friska, glada och effektiva medarbetare ger starka företag med goda resultat och allt fler arbetsgivare inser hur viktigt det är att jobba förebyggande med hälsa och friskvård. Catarina säger att det inte bara för att det sänker sjukfrånvaron utan även för att ett proaktivt hälsoarbete leder till starkare medarbetare som orkar mer på jobbet samtidigt som trivseln och engagemanget ökar. Alla har mycket att vinna på ett seriöst hälsoarbete.

Det är viktigt att det förebyggande hälsoarbetet är både långsiktigt och enkelt att genomföra, därför har vi på Certico utvecklat analysverktyget Hälsa 2.0 min livsform. Det är ett lättillgängligt och enkelt sätt att kartlägga hälsan i organisationen samtidigt som det är ett verktyg tänkt för det långsiktiga hälsoarbetet. Som arbetsgivare kan du snabbt se hur många medarbetare som sitter på en riskstol respektive friskstol och varje anställd får en grundlig check på hur de verkligen mår i kropp och knopp. Med Hälsa 2.0 min livsform som startpunkt kan ni alla arbeta mot ett friskare, starkare och effektivare företag på individ såväl som på organisatorisk nivå.

Hälsa är mer än att bara hålla sig frisk

När vi pratar om hälsa är det lätt att tänka att man antingen är frisk eller sjuk, men det handlar om mycket mer än så. Hur vi mår påverkar hur mycket vi orkar och dagens, ofta stillasittande, arbete kan lätt leda till en dålig kondition som påverkar både den fysiska och psykiska förmågan negativt. Enligt Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm har nästan hälften av de som jobbar i Sverige idag en så pass dålig kondition att den leder till en sänkt prestationsförmåga och ökad risk för sjukdomar. En medarbetare med dålig kondition flåsar inte bara när den behöver ta trapporna, även den mentala orken brister. Vi uppskattar att en medarbetare som inte har grundkondition kan kosta en månadslön per år i produktionsbortfall på grund av bristande ork. Det går att spara enormt mycket genom att ha hälsosamma medarbetare.

Med Hälsa 2.0 min livsform tittar vi inte bara på den fysiska hälsan, utan på välbefinnandet och den anställdes livsstil. Utifrån vad analysen kommer fram till går det sedan att gå in med åtgärder som möjliggör friska medarbetare med mer ork, glädje och engagemang. Det leder till en ökad arbetskapacitet, färre sjukdagar, ökad fysisk tolerans att hantera stress och ökat motståndskraft mot infektioner och minskad risk att utveckla välfärdssjukdomar.

Så går hälsa 2.0 min livsform till

Det är som sagt viktigt att få en bra bild av konditionen men de flesta konditionstest är komplicerade och ganska tuffa att utföra. Vi ville ta fram ett enklare test som passar alla oavsett nuvarande konditionsnivå och som går snabbt att utföra så att det går enkelt att få en tydlig bild över företagets hälsostatus, utan att behöva lägga ner massor med tid. Hälsa 2.0 min livsform består av en kombination av en enkät, tester och ett uppföljningssamtal. Så här går det till:

  • Först får den anställde svara på en enkät digitalt. I den enkäten tar vi upp frågor om hälsa, arbete, privatliv, stress, sömn, kost, hur man mår i själen m.m. Den som fyller i enkäten får även skatta sitt eget hälsoläge.

Som nummer ett kommer vikt, längd och blodprov mm. Som nummer två kommer konditionstestet (för annars missar vi tillfället att prata om resultatet i samtalet där vi också går igenom svaren på hälsoenkäten). Kanske värt att nämna att man inte behöver byta om till träningskläder och att punkt 2 och 3 tillsammans tar 55 min. Som nummer tre går vi igenom svaren på hälsoenkäten.

  • Därefter träffar vi den anställde för att gå igenom enkäten (i ett personligt möte eller digitalt). Utifrån svaren kan vi tillsammans identifiera önskade och/eller nödvändiga livstilsförändringar. Även små förändringar kan ge stora hälsoeffekter. Ofta ser personen som har fyllt i enkäten själv vad som behöver ändras för att minska risker för ohälsa och öka sitt allmänna välbefinnande och leva ett friskare liv.
  • Vi gör även ett fystest där vi mäter och väger personen, tar bukomfång, blodtryck och mäter puls, tar ett litet blodprov (ett stick i fingret) så att vi kan se hur blodsocker, kolesterol samt triglycerider ligger. Vi gör även ett snabbt och enkelt konditionstest där den som testas får gå upp och ned på en step up-bräda i fem minuter.
  • Sedan tittar vi på medarbetarens hälsa utifrån ett helhetsperspektiv där vi tar med alla resultat från hälsoanalysen.

Varje medarbetare får en grundlig koll på sin hälsostatus vid analysen och vår hälsocoach stöttar, tipsar och guidar dem i hur det går att leva sundare. Företaget får i sin tur en övergripande insikt i varje medarbetares aktuella hälsostatus (varje individs resultat är naturligtvis skyddat av sekretess). Med hälsokartläggningen som utgångpunkt kan vi rekommendera sunda åtgärder som ökar gynnsamma beteenden och minskar de icke gynnsamma. Det finns en mängd olika möjliga aktiviteter för att förbättra hälsan på arbetsplatsen, det kan till exempel handla om stödsamtal, stegtävlingar, redskap på arbetsplatsen, möjlighet att träna på arbetstid, belöna träning med mer semester och svettpeng (att belöna fysisk aktivitet med ekonomiska bonusar eller poäng). Tack vare hälsoanalysen så får företaget en tydlig bild över de orsaker och lösningar som behövs för att kunna gå vidare med ett framgångsrikt friskvårdsarbete.

Hälsa 2.0 min livsform som en viktig del av det långsiktiga hälsoarbetet

Att få friska och välmående medarbetare som känner tillfredställelse på jobbet kräver mer än enbart enstaka insatser. En sund livsstil är en resa som varar hela livet. Tack vare att Hälsa 2.0 min livsform är så enkelt att genomföra kan företaget göra det en gång per år. Dels ger det en kontinuerlig överblick av läget, och både företaget och de anställda kan se hur hälsoläget förändras och vilka åtgärder som ger resultat. Arbetsgivaren får ett mätvärde som är till stor hjälp i det löpande friskvårdsarbetet och varje medarbetare får en motivationskick av att se hur hälsan och orken förbättras. Samtidigt visar den återkommande hälsoanalysen att medarbetarnas välmående och hälsa är något arbetsgivaren tar på allvar och jobbar långsiktigt med. Det ger inte bara friska och glada och effektiva medarbetare som trivs på jobbet; de blir dessutom ambassadörer för företaget och påverkar varumärket positivt.

Alla vinner när vi satsar på hälsan.