Så här samarbetar vi för att skapa hälsosammare arbetsplatser. Det finns mycket som du kan bidra med.

Så förebygger du psykisk ohälsa och utmattningssyndrom på jobbet

I dag är psykiska besvär som nedstämdhet, ångest och utmattning allt vanligare orsaker till sjukdom och sjukfrånvaro på jobbet. Ändå pratar vi väldigt lite om den psykiska ohälsan, hur den ser ut och hur vi kan minska den. Faktum är att oavsett om du är chef eller anställd så kan du göra mycket för att förebygga den psykiska ohälsan på ditt jobb bara genom att ta upp den. Genom att göra det enklare och mer normalt att prata om psykisk ohälsa går det att skapa förändring som minskar sjukskrivningarna och gör rehabiliteringen snabbare. Här är de bästa metoderna.

Skapa ett bra socialt klimat med en gemensam värdegrund

Bästa sättet att förebygga psykisk ohälsa är genom att skapa ett klimat som präglas av inflytande, kommunikation och respekt. En vanlig bakomliggande orsak är stress orsakad av hög arbetsbelastning. Är du chef kan du motverka det här genom att se till att det finns en tydlig fördelning av arbetsuppgifter och ansvar, hela tiden kolla av med dina medarbetare hur de har det med krav och resurser samt ha rutiner för hur ni gör när det blir för mycket. Som medarbetare är det också viktigt att du tar upp en för hög belastning med din chef. Alla har sina gränser för vad vi orkar med och det är viktigt att du månar om dina. Var gärna konstruktiv i vad det är du behöver, till exempel mer resurser eller mer tid till återhämtning, så går det lättare att lösa problemet.

En annan orsak till psykisk ohälsa är mobbing och konflikter. Här är det viktigt att ni tillsammans skapar en god social miljö med en gemensam värdegrund där alla behandlas med omtanke och respekt. Som chef har du ett ansvar att tydligt visa att det inte finns någon tolerans för kränkande särbehandling och som anställd har du också ett ansvar att ta upp när någon kollega far illa.

Överlag är det viktigt att ni har ett tillåtande samtalsklimat där alla kan berätta om hur de mår, om någonting känns tufft eller om det är någon som behöver stöd och hjälp. Prata med varandra, inte om varandra. Var extra uppmärksam när någon går igenom en stor förändring i livet, som till exempel blir förälder, går igenom en separation m.m. Då kan den personen behöva extra stöd. Var lyhörd och visa omtanke. Som chef kan du göra det tydligt att dina medarbetare alltid kan komma och prata med dig om det som tynger dem.

Håll ögonen öppna efter tidiga signaler

Psykisk ohälsa händer sällan över en natt. Det är en typ av ohälsa som ofta kommer över tid och som gradvis blir värre och värre. Det här gör den svårare att upptäcka. Till och med den som drabbas kan ha svårt för att inse hur det verkligen står till. Det finns dock en rad med tidiga signaler som skallrar om att någon lider av psykisk ohälsa. Du som chef eller kollega kan ha koll på de här tecknen och hjälpa den som visar dem att få rätt stöd för att må bättre. Det kan förhindra många långa sjukskrivningar.

Vanliga tecken på psykisk ohälsa är:

  • Ökad kortare sjukfrånvaro. Framför allt i samband med helgen (borta fredagar och måndagar).
  • Ovanlig trötthet och lägre prestationsförmåga. Gör många misstag.
  • Svårt för att passa tider. Alternativt jobbar över mycket utan orsak.
  • Dåligt humör, humörsvängningar, nedstämdhet, lågt engagemang och brist på humor
  • Försämrade kognitiva funktioner, som bristande koncentrationsförmåga och dåligt minne
  • Tillbakadragenhet
  • Huvudvärk och spänningsvärk. Återkommande magproblem.

Uppmuntra motion

Fysisk aktivitet har flera hälsofördelar. Det stärker kroppen och immunförsvaret, förebygger fler olika sjukdomar, förbättrar humöret och inte minst så gör det oss mer stresståliga. Du kan skydda dig själv mot psykisk ohälsa genom att röra på dig regelbundet. Forskning har visat att regelbunden rörelse gör oss mer stresståliga, att promenader minskar symtomen vid depression och ångest samt att regelbunden fysisk aktivitet förbättrar de kognitiva funktionerna hos de som har drabbats av utmattningssyndrom.

Är du inte van att röra på dig är det viktigt att du börjar på en rimlig nivå och gradvis ökar. Knepet till att få in en god motionsvana är att inte gå ut för hårt i början. Det är även viktigt att du hittar en motionsform som känns bra och kul. Tänk rörelse istället för träning. Trivs du bättre under en skogspromenad än på ett gym, följ lusten. Det viktiga är att du rör på dig.

Som chef kan du uppmuntra och stötta dina medarbetare att röra på sig, till exempel genom att erbjuda träningsmöjligheter på arbetsplatsen, belöna de som är aktiva med extra ledighet eller liknande eller erbjuda dina anställda friskvårdsbidrag.

Ge stöd vid återgång till arbetet

När någon väl blir sjuk på grund av psykisk ohälsa kan det vara en lång väg tillbaka till arbete igen. Att ge stöd under rehabiliteringen kan korta den vägen och göra den lättare. Som chef är det värdefullt att du behåller kontakten med den som har blivit sjuk. Hör efter hur medarbetaren mår, vilket stöd som behövs och visa omtanke och lyhördhet. När det kommer till psykisk ohälsa finns det inga klara riktlinjer för vad någon klarar av eller hur lång tid det tar att bli frisk igen; det varierar från person till person. Men det har visat sig att de som har en fortsatt kontakt med sitt jobb, och får veta att de är saknade och behövda, snabbare kommer tillbaka till sitt arbete igen.

Det går att få mycket hjälp av en rehabsamordnare från företagshälsan. De brukar se till att det finns regelbunden kontakt mellan parterna, att ingenting faller mellan stolarna och att det finns en plan för hur den sjuke ska kunna börja jobba igen. En plan som den sjuke själv får vara med att utforma.

Ta in utomstående stöd

Du kan göra mycket som chef eller kollega för att skapa ett bra klimat som förebygger psykisk ohälsa, men du är inte en hälsoexpert. Det viktigaste är att du är lyhörd och fångar upp tidiga tecken, sedan kan du guida den som är drabbad till professionell hjälp, till exempel företagshälsan. De kan hjälpa till med stödsamtal, krishjälp, utbildningar och rådgivning, psykologstöd och även rehabstöd för återgång till arbete. Med en professionell resurs som stöd kan du som chef eller kollega skapa det sunda sociala klimat som håller den psykiska ohälsan borta från er arbetsplats.