Healthylane Vi stärker medarbetarnas hälsa i hela organisationen

Genom verktyg och systemstöd för HR och chefer, avlastar vi administrationen och gör det möjligt att arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa.

Vårt tjänsteutbud Kontakta ossVill bli kund Boka demo

Sjukskrivning

Yngre sjukskriver sig oftare

Visste du att de som är yngre sjukskriver sig mer än de som är 55 år eller äldre? Det handlar ofta om korttidsfrånvaro. De yngres levnadsvanor är sämre med mindre fysisk aktivitet och mer skärmtid.

Med Healthylane kan du som arbetsgivare minska sjukfrånvaro med upp till 40%. Vi erbjuder en enkel och smidig lösning genom vår digitala plattform. Vi gör det möjligt för dig som arbetsgivare att arbeta proaktivt och hälsofrämjande. Läs mer här.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida.