Healthylane Vi stärker medarbetarnas hälsa i hela organisationen

Genom verktyg och systemstöd för HR och chefer, avlastar vi administrationen och gör det möjligt att arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa.

Vårt tjänsteutbud Kontakta ossVill bli kund Boka demo

Blodtryck

Håll koll på ditt blodtryck!

En tredjedel av Sveriges befolkning har högt blodtryck. Det är en av de vanligaste folksjukdomarna. Ett för högt blodtryck märks oftast inte alls men är en riskfaktor för hjärtsjukdom. Ett obehandlat högt blodtryck ökar risken för stroke med ca 30-40%. Högt blodtryck är en välfärdssjukdom. Övervikt, stress, fel matvanor, rökning och hög alkoholkonsumtion och för lite fysisk aktivitet är exempel på bakomliggande faktorer. Att hålla koll på sitt blodtryck är livsviktigt!

Genom Healthylanes digitala tjänst får du som arbetsgivare en helhetsbild av hälsoläget på företaget. Systemet signalerar direkt vilka områden som signalerar ohälsa. Arbetsgivaren kan därmed göra snabba och riktade hälsoinvesteringar som minskar sjukfrånvaron.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida.