Håll koll på ditt blodtryck!

En tredjedel av Sveriges befolkning har högt blodtryck. Det är en av de vanligaste folksjukdomarna. Ett för högt blodtryck märks oftast inte alls men är en riskfaktor för hjärtsjukdom. Ett obehandlat högt blodtryck ökar risken för stroke med ca 30-40%. Högt blodtryck är en välfärdssjukdom. Övervikt, stress, fel matvanor, rökning och hög alkoholkonsumtion och för lite fysisk aktivitet är exempel på bakomliggande faktorer. Att hålla koll på sitt blodtryck är livsviktigt!

Genom Healthylanes digitala tjänst får du som arbetsgivare en helhetsbild av hälsoläget på företaget. Systemet signalerar direkt vilka områden som signalerar ohälsa. Arbetsgivaren kan därmed göra snabba och riktade hälsoinvesteringar som minskar sjukfrånvaron.