Tjej som vilar

Hälsofarligt låg kondition

Visste du att hela 46% av Sveriges befolkning har hälsofarligt låg kondition? Vår kondition idag är sämre än den varit på 20 år. Det är den vardagliga aktiviteten som är den stora boven. Vi sitter för mycket och kör för mycket bil.

Ibland kan det vara svårt som arbetsgivare att tyda signaler på om en anställd mår dåligt. Med Healthylane får du som arbetsgivare hjälp med det. Vi signalerar tecken på ohälsa och sätter in rätt åtgärd i ett tidigt skede. Som arbetsgivare får du bättre koll på läget och friskare medarbetare! Läs mer här.