Bekymrad man

Så hanterar du yttre stressfaktorer på jobbet

I dag är stress en stor hälsoskurk som ligger bakom mycket ohälsa och en stor del av sjukfrånvaron. När vi utsätts för långvarig stress utan möjlighet till återhämtning tar vår hälsa stryk och vi får problem med både kroppen och våra kognitiva förmågor.

Pågår stressen för länge utan att någonting ändras kan det sluta i utmattningssyndrom (det som brukar kallas för utbrändhet) och långtidssjukskrivning.

Det är ofta flera olika faktorer som bidrar till långvarig stress, både i privatlivet och på arbetet. Det är också vanligt att de olika stressfaktorerna påverkar varandra, till exempel att hög stress på jobbet leder till utmattning och tillbakadragenhet, vilket i sin tur påverkar de nära relationerna. Här får du veta hur du kan tackla de här yttre stressfaktorerna på jobbet och skapa en balans som leder till ett lugnare och friskare liv.

Vad menas med yttre och inre stressfaktorer?

Vi kan bli stressade av flera olika saker, till exempel av våra tankar eller av för höga krav utifrån. Med inre stressfaktorer menas de krav du ställer på dig själv i dina tankar, till exempel att du bara måste få ett högt betyg, prestera mer än alla andra på jobbet, eller ha ett rent och perfekt hem. Yttre stressfaktorer handlar om de krav som kommer utifrån, till exempel att din arbetsgivare lägger en för hög arbetsbelastning på dig. Att din chef inte är närvarande när du behöver få svar på dina frågor, eller att någon på arbetsplatsen behandlar dig illa.

Att hantera inre stressfaktorer handlar till stor del om att lära in nya sunda tankemönster, men när det kommer till de yttre stressfaktorerna behöver du i regel försöka ändra på yttre situationer och förutsättningar. Här kommer några bra tips och strategier för att hantera den typen av stress på jobbet.

Ladda ner vår guide om 8 ledarskapsbeteenden

Prata med din chef

Är du stressad på grund av att du har för mycket att göra på jobbet? Eller för att det finns oklarheter kring vilka mål du har och vad som förväntas av dig? För hög arbetsbelastning, otydlighet, bristande kommunikation och andra stressfaktorer är ingenting som ska ses som normalt på en arbetsplats. Det är risker i arbetsmiljön som arbetsgivaren har ett ansvar för att åtgärda. I regel är det cheferna och arbetsledarna ute i verksamheten som har som uppgift att upptäcka de riskerna. Du har även ett ansvar som anställd att påpeka de risker du upptäcker. Finns det någonting i ditt arbete som orsakar dig så mycket stress att det håller på att bli ett hälsoproblem – ta upp det med din chef. För en dialog om vad som orsakar stressen och vad som behövs för att åtgärda problemet, till exempel mer tid och resurser, omprioriteringar, kompetensutveckling m.m.

Är din chef en del av problemet? Går det inte att lösa med dialog, vänd dig då till en högre chef, HR-avdelningen, skyddsombudet eller facket.

Prata om stressen

Den som upplever långvarig stress och börjar må dåligt av den reagerar ofta med skuld, skam och känslor av otillräcklighet. Istället för att ta itu med det som orsakar stressen pressar vi oss istället hårdare för att hinna med. Ett bra sätt att förebygga det här är att föra en regelbunden och naturlig diskussion om stress och hälsa på arbetsplatsen. Kanske upptäcker du att det är fler som känner som du, och att det beror på samma orsaker. När ni har en öppen och ärlig dialog om arbetsmiljön och hur den får er att må blir det lättare att upptäcka de problem som ligger bakom stressen. Ni bygger också upp en gemenskap och förståelse som hjälper er att stötta varandra.

Vila och ta pauser

När du utsätts för stress behöver din kropp få återhämta sig. Tyvärr är det många som istället lägger i en extraväxel och skippar pauserna när stressen ökar. Men om du inte sätter av tid till vila så kommer din kropp för eller senare att göra det åt dig. Prioritera pauserna under arbetsdagen. Allt från enkla bensträckare till fikapauser med kollegorna och sköna lunchpromenader. Kanske är det så att du behöver få jobba i lugn och ro utan att bli störd. Välj då en tyst och avskild arbetsplats där du kan få vara ifred. Lyssna på din kropp och dess behov.

Ta hand om dig

Hur vi påverkas av stressfaktorer kan variera mycket mellan olika personer. Det kan också variera på grund av vår livsstil. Osund kost, för lite sömn, stillasittande, för mycket alkohol m.m. kan påverka hur känsliga vi är för stress. Sömnen är mycket viktig för att vi ska orka med vardagens påfrestningar och även motion påverkar. Den gör oss inte bara starkare rent fysiskt, vi blir även mer stresståliga av att röra på oss. När du tar hand om din allmänna hälsa blir du också mer uppmärksam på det som inte är bra för den. Du kan till exempel snabbare inse när du är utsatt för ohälsosam stress och behöver ändra på någonting.

Ta hjälp av hälsoexperter

Det lömska med stress är att det blir svårare att tänka klart och konstruktivt när vi är överbelastade. Istället för att ta ett steg tillbaka och granska situationen kör vi på hårdare istället. Det gör att det kan vara svårt att se på egen hand vad som är problemet och vad som behöver förändras. Känner du dig överbelastad och inte själv kan se hur du ska vända situationen – be om hjälp. Du kan till exempel prata med företagshälsan eller någon annan hälsoexpert som din arbetsgivare har kopplad till sig. De har kompetens och erfarenhet, och kan hjälpa dig att komma till insikt om problemet och hur det bäst kan lösas. De har också metoder och verktyg som kan hjälpa dig att förebygga stressen och må bättre på jobbet, till exempel stresshantering, stödsamtal och KBT.

Ladda ner vår guide om 8 ledarskapsbeteenden