Sara Qwafort

Sara är Certicos nya hälsostrateg

Sedan mitten av augusti är Sara Qwarfordt ny medarbetare på Certico. Hos oss kommer Sara att arbeta som hälsostrateg, rehabiliteringskoordinator och customer success manager med målet att ge våra kunder och deras medarbetare ett ännu bättre stöd och bättre hälsa.

Sara har mycket erfarenhet av att jobba med hälsa. Hon har arbetat som sjukgymnast i arton år och har jobbat specifikt med rehabilitering de senaste sex åren. Innan hon började hos Certico arbetade hon som hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center, där hon bland annat bistod klienter och koordinerade insatser till psykolog, läkare, sjukgymnast etc. Hos Certico kommer Sara att använda sin breda kompetens och stora erfarenhet till att stötta och vägleda våra kunder i alla deras behov, bland annat genom att komma med rekommendationer hur man går vidare när någon medarbetare har mycket korttidsfrånvaro eller har drabbats av längre sjukskrivning. 

”Jag kan stötta arbetsgivare, chefer och HR i processen med att hjälpa medarbetare, till exempel kring vad som är viktigt att tänka på, att ha omtankesamtal med sin medarbetare, dokumentera och följa upp och liknande. Jag kan även gå in och stötta medarbetaren vid behov, till exempel med hälsokartläggningssamtal.” säger Sara.

För Sara är det viktigt att arbeta proaktivt med hälsan och att ligga steget före för att främja välmåendet och för att minska behovet av rehabilitering. 

”Det är viktigt att agera tidigt, innan folk blir sjukskrivna, till exempel genom att hålla koll på sjukfrånvaron inom företaget för att granska mönster och trender. Då går det att ta tag i problemen så fort som möjligt, exempelvis genom att ha samtal med medarbetaren.” fortsätter Sara.

Med Sara som en del av teamet kommer vi på Certico kunna ge ett ännu bättre stöd till företag som vill arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa.