Healthylane Vi stärker medarbetarnas hälsa i hela organisationen

Vi ökar företagens lönsamhet genom att hjälpa medarbetare att optimera livsstilsfaktorer som är avgörande för att nå en individuellt optimal hälsa.

Våra abonnemang Kontakta ossVill bli kund Boka demo

Så här fungerar våra abonnemang

Med Healthylane kan företaget arbeta systematiskt med preventivt hälsoarbete och agera tidigt på signaler om ohälsa. Genom systemstöd underlättas hantering och administrering av sjukfrånvaro och rehabilitering.

I alla abonnemang ingår:

 • Sjuk- och friskanmälan
 • Anmälan 24/7 365 dagar per år.
 • Personlig medicinsk rådgivning 8–17
 • Hälsocoaching
 • Statistik
 • Rapporter med frånvaroorsaker

Ytterligare tjänster som kan adderas i abonnemanget .

 • Hälsostrateg kopplad till företaget
 • Rehabstöd
 • HR-stöd
 • Stöd med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • Chefsstöd
 • Friskvårdspolicy

Tjänsteutbud

Healthylane

 • Sjuk- och friskanmälan.
 • Personlig medicinsk rådgivning.
 • Hälsocoaching.
 • Statistik och rapporter.
 • Anmälan 24/7 365 dagar om året.
 • Anmälan digital, inga väntetider.

Healthylane Hälsa 2.0

 • Hälsostrateg - beteendeutvecklare.
 • Distansarbete.
 • Digitala temperaturmätningar.
 • Kompetensinventering.
 • Hälsokartläggningar.
 • Stöd för HR och chefer.
 • Rehabilitering och koordinering.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
 • Friskvårdspolicy.
 • Hälsoaktiviteter för grupp och individ.
 • Hälsosamtal.
 • Förebyggande hälsoundersökning.
 • Säkerhetsutbildningar online.

Behandling & rehabilitering

 • Medicinsk behandling.
 • Arbetsterapi.
 • Psykoterapi (KBT).
 • Ergonomi.
 • Rehabkoordinering.
 • Stöd till Chefer/HR vid sjukskrivning.

Föreläsningar

 • Ergonomi.
 • Stresshantering.
 • Trakasserier/mobbing.
 • Workshop i hälsa för chefer och HR.
 • Ledarskapsutveckling.
 • Arbetsmiljöingenjör (SAM bland annat).

Utbildningar

 • Första hjälpen.
 • HLR.
 • D-HLR.
 • Säkerhetsutbildning.

Hälsofrämjande & förebyggande insatser

 • Hälsoundersökning - uppföljning läkare.
 • Digital screening - fysisk och psykisk hälsa.
 • Arbetsförmågebedömning (multidisciplinär).
 • Ergonomirådgivning
 • Vaccinationer.