Healthylane Vi stärker medarbetarnas hälsa i hela organisationen

Vi ökar företagens lönsamhet genom att hjälpa medarbetare att optimera livsstilsfaktorer som är avgörande för att nå en individuellt optimal hälsa.

Våra abonnemang Kontakta ossVill bli kund

Detta ingår i våra abonnemang

Bas 59kr

Passar företaget som vill få en klar överblick på sjukfrånvaron och vill trygga att företaget följer arbetsmiljölagstiftningen.

 • Kontaktperson
 • Sjuk- och frisktjänst
 • Medicinsk rådgivning
 • Hälsocoaching
 • Statistik
 • Rapporter

Bas+ 79kr

Passar företaget som vill arbeta mer preventivt med hälsan i företaget och vill att medarbetarna också kan ringa in själva för rådgivning även om de inte är sjuka.

 • Kontaktperson
 • Sjuk- och frisktjänst
 • Medicinsk rådgivning
 • Hälsocoaching
 • Sjukvårds­rådgivning (kl8-17)
 • Digital hälsokartläggning
 • Statistik med analys
 • Rapporter

Premium 99kr

Passar företaget som vill arbeta preventivt och få automatiska rapporter med statistik och analys. En dedikerad hälsostrateg stöttar hälsoarbetet i hela organisationen. Rehabstöd och HR stöd.

 • Kontaktperson
 • Hälsostrateg
 • Sjuk- och frisktjänst
 • Medicinsk rådgivning
 • Hälsocoaching
 • Sjukvårds­rådgivning (kl8-17)
 • Digital hälsokartläggning
 • Friskvårdspolicy
 • Rehabstöd
 • Stöd med SAM
 • HR Stöd
 • Statistik med analys
 • Rapporter

Jämför våra abonnemang

Bas Bas+ Premium
Kontakt­person      
Sjuk- och frisk­tjänst      
Medicinsk rådgivning      
Hälso­coaching      
Sjukvårds­rådgivning (kl8-17)    
Digital hälso­kartläggning    
Statistik med analys    
Rapporter      
Hälsostrateg  
Friskvårds­policy  
Rehabstöd  
Stöd med SAM  
HR stöd  
Statistik  

Hälsa 2.0 - tilläggstjänster

 • Friskvårdspolicy
 • Digital hälsokartläggning
 • Förebyggande hälsoundersökning - Min livsform
 • Kompetensanalys - Inventering av egenskaper och beteenden
 • Digital temperaturmätning
 • Rehabilitering och koordinering
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Distansarbete
 • Hälsosamtal
 • Hälsoaktiviteter för grupper

Kontakta oss