Healthylane Vi stärker medarbetarnas hälsa i hela organisationen

Vi ökar företagens lönsamhet genom att hjälpa medarbetare att optimera livsstilsfaktorer som är avgörande för att nå en individuellt optimal hälsa.

Våra abonnemang Kontakta oss

Detta ingår i våra abonnemang

Bas 59kr

Passar företaget som vill få en klar överblick på sjukfrånvaron och vill trygga att företaget följer arbetsmiljölagstiftningen.

 • Kontaktperson
 • Sjuk- och frisktjänst
 • Medicinsk rådgivning
 • Hälsocoachning
 • Statistik
 • Rapporter

Bas+ 79kr

Passar företaget som vill arbeta mer preventivt med hälsan i företaget och vill att medarbetarna också kan ringa in själva för rådgivning även om de inte är sjuka.

 • Kontaktperson
 • Sjuk- och frisktjänst
 • Medicinsk rådgivning
 • Hälsocoachning
 • Sjukvårds­rådgivning (kl8-17)
 • Digital hälsokartläggning
 • Statistik med analys
 • Rapporter

Premium 99kr

Passar företaget som vill arbeta preventivt och få automatiska rapporter med statistik och analys. En dedikerad hälsocoach stöttar hälsoarbetet i hela organisationen. Rehabstöd och HR stöd.

 • Kontaktperson
 • Hälsocoach
 • Sjuk- och frisktjänst
 • Medicinsk rådgivning
 • Hälsocoachning
 • Sjukvårds­rådgivning (kl8-17)
 • Digital hälsokartläggning
 • Friskvårdspolicy
 • Rehabstöd
 • Stöd med SAM
 • HR Stöd
 • Statistik med analys
 • Rapporter

Jämför våra abonnemang

Bas Bas+ Premium
Kontakt­person      
Sjuk- och frisk­tjänst      
Medicinsk rådgivning      
Hälso­coaching      
Sjukvårds­rådgivning (kl8-17)    
Digital hälso­kartläggning    
Statistik med analys    
Rapporter      
Hälsocoach  
Friskvårds­policy  
Rehabstöd  
Stöd med SAM  
HR stöd  
Statistik  

Hälsa 2.0 - tilläggstjänster

 • Förebyggande hälsoundersökning – min livsform
 • Hälsosamtal
 • Digital hälsokartlägging
 • Digitala temperaturmätningar
 • Personlighetskartläggningar, individ och grupp
 • Hälsoaktiviteter för grupper
 • Skräddarsydda hälsoupplägg
 • Friskvårdspolicy
 • Stöd med systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Rehabstöd – Rehabpolicy
 • Stöd gällande distansarbete och ergonomi

Kontakta oss