Guide: Förebygg & åtgärda missbruksproblem

Att hantera missbruksproblem på arbetsplatsen är en av de största utmaningarna du har som chef, men också en av de viktigaste. Genom att agera på rätt sätt ser du till att säkerställa arbetsmiljön och undvika alltför många negativa konsekvenser på verksamheten. I den här guiden får du tips och råd som hjälper dig hantera situationen på ett effektivt, empatiskt och professionellt sätt.

En sittande person

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden

Namn

E-post

Telefonnummer

Bolagsnamn

Vilken är din yrkesroll?

Meddelande