Guide: Hur du håller den fysiska och psykiska hälsan hos dina medarbetare i trim vid distansarbete

Den här guiden tar upp hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas vid distansarbete. Den ger även dig som arbetsgivare insikter, tips och verktyg för att främja dina anställdas hälsa när de jobbar hemifrån.

Hur du håller den fysiska och psykiska hälsan hos dina medarbetare i trim vid distansarbete

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden

Namn

E-post

Telefonnummer

Bolagsnamn

Vilken är din yrkesroll?

Meddelande