Guide: Alla fördelar med tidiga hälsoinsatser

Tidiga hälsoinsatser hjälper er att upptäcka psykisk ohälsa i tid. I den här guiden får du veta alla fördelar med att agera tidigt och ge rätt stöd så snart som möjligt. Det finns många vinster med att agera tidigt. Tillexempel sparade kostnader, möjlighet att ses som en mer attraktiv arbetsgivare och få en mer produktiv och engagerad personal.

En kvinna som kollar ner på papper

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden

Namn

E-post

Telefonnummer

Bolagsnamn

Vilken är din yrkesroll?

Meddelande