Guide: Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Hur kan HR och chefer få stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren alltid ansvaret för arbetsmiljön. Oavsett om arbetsplatsen ligger i företagets lokaler eller om den finns i hemmet. Ta här reda på hur du som HR-ansvarig eller chef kan får stödet du behöver i arbetsmiljöarbetet.

Två personer hälsar med sina knytnävar.

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden

Namn

E-post

Telefonnummer

Bolagsnamn

Vilken är din yrkesroll?

Meddelande