Checklista: Så hanterar du ditt arbetsmiljöansvar

Enligt arbetsmiljölagen ska alla företag jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Lagen säger att ansvaret för arbetsmiljön alltid ligger på ledningen/arbetsgivaren. Den som har ansvaret kan dock inte göra allt arbete själv. I den här checklistan får du som arbetsgivare veta vad det är du ska tänka på när du delegerar ut arbetsmiljöarbetet till andra i organisationen.

En kvinna sitter vid en dator, Healthylanes logga.

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden

Namn

E-post

Telefonnummer

Bolagsnamn

Vilken är din yrkesroll?

Meddelande