Guide: Omvandla riskfaktorer till friskfaktorer

För att kunna skapa en hållbar arbetsmiljö där så många som möjligt i organisationen är friska och känner engagemang behöver vi inte bara åtgärda riskfaktorerna, de behöver omvandlas till friskfaktorer. Det minskar inte bara ohälsan utan leder ofta till bättre trivsel och högre produktivitet.

En glad kvinna med Healthylanes logga

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden

Namn

E-post

Telefonnummer

Bolagsnamn

Vilken är din yrkesroll?

Meddelande