Guide: Verktyg för att förebygga och minimera stress hos dina medarbetare

Stress ligger bakom en stor del av sjukfrånvaron. Stressen har även en negativ inverkan på produktivitet, engagemang och trivsel på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande med att minimera stressen bland medarbetarna. I den här guiden hittar du som chef effektiva verktyg som du kan använda för att motverka stress på din arbetsplats.

Verktyg för att förebygga och minimera stress hos dina medarbetare

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden

Namn

E-post

Telefonnummer

Bolagsnamn

Vilken är din yrkesroll?

Meddelande