Friska medarbetare, lönsamma företag

Healthylane

Är en preventiv och förebyggande digital hälsotjänst. Tjänsten är utvecklad av Certico AB och lanserades 2018. Vår digitala plattform gör det enkelt för företag att fokusera på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Tjänsten signalerar ohälsa på ett tidigt stadium och automatiska notifikationer går till berörd chef/HR när åtgärder måste utföras. Därigenom säkerställs bland att arbetsmiljölagstiftningen åtföljs och behov av administrativa resurser minskar. Tjänsten skapar också en digital hälsoplan för individuella åtgärder. Arbetsgivare får en helhetsbild av hälsoläge och sjukfrånvaro i realtid som leder rätt insatta resurser som i sin tur leder till ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro med upp till 40%.

Läs mer

Vill du att dina medarbetare ska få hälsocoachning och medicinsk rådgivning när de är sjuka? Vill du som HR eller chef minska tiden för administration? Visste du att detta bara kostar 1/3 av en sjukfrånvaro-dag? Kontakta oss via formuläret eller ring direkt: 076-413 37 03

 

Accessen

Medicinsk kvalificerad rådgivning av välutbildade sjuksköterskor via vårt callcenter.

Läs mer
 

Sjuk- och friskanmälan

Webbaserat verktyg som ger helhetsbild av sjukfrånvaron. Personlig medicinsk rådgivning samt hälsocoaching.

Läs mer
 

Hälsokartläggning och livsstilsfaktorer - Hälsa 2.0

Genom vårt analysverktyg tar vi fram hälsostatus på hela organisationen.

Läs mer

Samarbetspartners

Healthylane arbetar med noga utvalda samarbetspartners. 

Läs mer

Kontakta oss

Vi är intresserade av Healthylane. Kontakta oss.

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt företag

Antal anställda

Ditt meddelande

Certico AB hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs dataskyddsdirektiv GDPR. Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter.