Hur arbetar er verksamhet med hälsa och arbetsmiljöfrågor?

Vi stärker medarbetarnas hälsa i hela organisationen – Healthylane

Har ni koll på er sjuk- och frisknärvaro?

Vilket stöd har era HR och chefer med rehabiliteringsfrågor?

Vet ni hur era medarbetare mår?

Healthylane
Ett stöd för HR och chefer

Certicos digitala plattform Healthylane är ett förebyggande systemstöd för dig som är arbetsgivare. Healthylane ger stöd och rådgivning inom arbetsmiljö och hälsa och lever upp till de krav som finns inom arbetsmiljölagstiftningen. Healthylane stöttar hela organisationen och alla medarbetare oavsett de är sjuka eller friska.

Vår tillgänglighet är hög och vårt stöd med enkla inbyggda verktyg gör stor skillnad i det systematiska arbetsmiljöarbetet för HR och chefer.

Detta ingår i Healthylane abonnemang

  • Sjuk- och friskanmälantjänst, med personlig medicinsk rådgivning
  • Rådgivning och stöd till chefer och HR inom arbetsmiljö och hälsa
  • Rådgivning till alla medarbetare, inte endast de som är sjukskrivna
  • Hälsostrateg kopplat till företaget
  • Diagnosstatistik och rapporter
  • Digital anmälan, inga väntetider
  • Rehabverktyg och mallar

Samarbetspartners

Healthylane arbetar med noga utvalda samarbetspartners.

Nice To Be Alive logotyp
Mindler
Fallby
Livrustning
Media check
Media check
Hela kroppen
Quality Care
Cairy
Werbe
PBM
Ljungberg