Friska medarbetare, lönsamma företag

Healthylane

Är en digital hälsotjänst utvecklad av Certico AB som funnits sedan 2001.
Vår digitala plattform gör det enkelt för företag att fokusera på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Du får en helhetsbild av hälsoläget och sjukfrånvaron i realtid som gör att du kan sätta in rätt resurser inom rätt områden som leder till ökad hälsa och sänkt sjukfrånvaro med mellan 5 och 40 procent.

Läs mer

Vill du att dina medarbetare ska får hälsocoachning och medicinsk rådgivning när de är sjuka? Vill du som HR eller chef minska tiden för administration? Visste du att detta bara kostar 1/3 av en sjukfrånvaro-dag? Kontakta oss via formuläret eller ring direkt: 076-413 3703

Nya hårdare krav på företagen
gällande psykisk ohälsa

Cirka 2 000 företag kommer att få besök av Arbetsmiljöverket i år. Syftet är att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Brister man i arbetsmiljön riskerar man miljonböter.

Läs mer

Fyra nycklar för långtidsfriska arbetsplatser

Svensk forskning har visat att det finns fyra viktiga faktorer, nycklar, för att få personalen på en arbetsplats att må bra och hålla sig långtidsfrisk.Klicka på länken för att läsa mer.

Läs mer

Accessen

Snabb tillgång till läkare inom alla specialitteter via chat, online eller fyskiskt besök. Rikstäckande nätverk. Sjuk- och friskanmälan ingår.

Läs mer

Sjuk- och friskanmälan

Webbaserat verktyg som ger en helhetsbild över sjukfrånvaron. Personlig sjukvårdsrådgivning.

Läs mer

Sjukvårdsrådgivning och hälsocoaching

Modern och attraktiv plattform för sjukvårdsrådgivning och hälsocoaching på organisation och medarbetare.

Läs mer

Samarbetspartners

Healthylane arbetar med noga utvalda samarbetspartners. 

Läs mer

Yngre sjukskriver sig oftare

Visste du att de som är yngre sjukskriver sig mer än de som är 55 år eller äldre?

Läs mer

Hälsofarligt låg kondition

Visste du att hela 46% av Sveriges befolkning har hälsofarligt låg kondition?

Läs mer

Ohälsa bland chefer ökar kraftigt

Sju av tio chefer anser att arbetet är så pass psykiskt påfrestande att de har svårt att koppla bort tankarna från jobbet på fritiden.

Läs mer

Äldre artiklar

Klicka nedan för att läsa äldre artiklar. 

Läs mer

Kroppsviktsträning som kan utföras vart som helst.

Kontakta oss

Vi är intresserade av Healthylane. Kontakta oss.

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt företag

Antal anställda

Ditt meddelande

Certico AB hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs dataskyddsdirektiv GDPR. Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter.