Healthylane Vi stärker medarbetarnas hälsa i hela organisationen

Genom verktyg och systemstöd för HR och chefer, avlastar vi administrationen och gör det möjligt att arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa.

Vårt tjänsteutbud Kontakta ossVill bli kund Boka demo

Friskare företag med Healthylane!

  • Healthylane hjälper dig ta in sjuk- och friskanmälan, och säkerställer att organisationen följer lagar och regler kring arbetsmiljö och hälsa.
  • Dina medarbetare får stöd av sjuksköterska från första dagen med kompetent sjukvårdsrådgivning.
  • Du får tillgång till verkligt proaktiv och lätt tillgänglig rapportering, som ger dig direkt insyn i din organisations hälsoläge.
  • Plattformen innehåller även ett system för hantering av rehabiliteringsärenden, och du finner också tjänster inom mer traditionell företagshälsa.
  • Vi hjälper dig uppfatta tidiga signaler på upprepad korttidsfrånvaro, och där det behövs kan medarbetarna få tillgång till läkare som hjälper dom med förstadagsintyg.

Vad är Healthylane?

Som arbetsgivare kan du använda den digitala plattformen Healthylane för att förenkla och effektivisera administrativa uppgifter som exempelvis sjuk- och friskanmälan. Vi skapar även förutsättningar för att systematiskt arbeta med arbetsmiljö och hälsa på ett bra sätt.

Hos oss är sjukanmälan även kombinerat med rådgivning, så när medarbetarna är sjuka kan de i samband med detta komma i kontakt med en sjuksköterska för hälsorådgivning och uppföljning. Healthylane förenklar för de anställda och ger det stöd de behöver för att komma tillbaka i arbete.

Som arbetsgivare får du även tillgång till en mängd andra kompetenser, snabbt stöd för chefer och full insyn i ditt företags hälsoläge.

Proaktivt hälsoarbete

Det kanske viktigaste området för e-hälsa i arbetslivet är de möjligheter det ger inom det proaktiva hälsoarbetet. Drygt hälften av all långtidssjukfrånvaro uppskattas vara kopplad till stress och psykisk ohälsa. Här är det viktigt att arbeta förebyggande och proaktivt. Går det att upptäcka de tidiga tecknen på att någon mår dåligt på jobbet går det också att ge rätt stöd på ett tidigt stadium, innan det slutar i sjukfrånvaro. Upp till 40 procent av sjukskrivningarna skulle gå att undvika om problemen upptäcktes och åtgärdades med rätt slags insatser i ett tidigt skede.

De här proaktiva insatserna kan ske på olika sätt. När sjukanmälan hanteras av en sjuksköterska gör det att vi kan upptäcka de tidiga tecknen på ohälsa och följa upp den drabbade, till exempel genom att prata igenom vad som kan vara orsaken till problemen, ge förslag på hjälp och stöd som går att få och involvera arbetsgivaren för att ta itu med de eventuella problem med arbetsmiljön som ligger bakom ohälsan. En e-hälsolösning kan även samla in statistik som ger en tydlig bild av hela företagets och medarbetarnas hälsa. Det hjälper arbetsgivaren att hela tiden ta tempen på organisationen, upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt och gå in med hälsofrämjande insatser.

E-hälsa inom ett företag kan även användas förebyggande genom att gå ut med tips och råd i friskvårdssyften, inspirera och initiera aktiviteter och tävlingar m.m. E-hälsan gör det enklare att satsa på hälsan redan innan någon blir sjuk, något som alla vinner på.

 031-710 05 45


Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida.