Översikt över organisationen

Organisationen får en överblick på hur medarbetarnas hälsa ser ut på hela företaget, filtrerat i avdelningar, sektioner, ålder, kön mm. Detta för att kunna besluta om effektiva åtgärder som ökar välbefinnandet och ger resultat. Här finns även en överblick över medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen. Gula staplar är föregående mätning, orangea staplar är ifrån den senaste mätningen. Se bild nedan.

Kontakta oss