Friska medarbetare, lönsamma företag

För en hälsosam, trivsam och lönsam arbetsplats med friska, glada & nöjda medarbetare.

Idag kan konstateras att fler och fler attraheras av arbetsgivare som dokumenterat arbetar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter. Bra friskvårdsarbete är en grundsten för att få pigga, friska och glada medarbetare som trivs på jobbet och som i sin tur blir ambassadörer för företaget och påverkar varumärket positivt.

”Mer än 500 000 kr kan sparas på 4 år när en anställd med 23 000kr/mån byter livsstil och går från riskgrupp till friskgrupp”

Ökad arbetskapacitet
Genom bättre kondition, ökad gemenskap & piggare medarbetare.

Färre sjukdagar
Bättre immunförsvar, mindre smärta i kroppen & gladare medarbetare.

Minskade rehabiliteringskostnader
Förutse riskfaktorer och fånga upp medarbetare i tid genom förebyggande insatser.

Samlad bild av hälsoläget i organisationen

I portalen finns resultatet på medarbetarens egna hälsostatus med enkla åtgärdsförslag utefter vad resultatet visar, allt för att inspirera dem och hjälpa dem och se vad de själva kan börja göra för att öka sin individuella hälsa. Där finns även en inspirationssida med hälsofrämjande tips, fakta, idéer, 5 st olika hälsoprogram, övningar, recept m. m. att välja mellan inom våra områden, rörelse/motion, kost, mental hälsa, kropp, alkohol och tobak. 

Översikt över organisationen

Organisationen får en överblick på hur medarbetarnas hälsa ser ut på hela företaget, filtrerat i avdelningar, sektioner, ålder, kön mm. Detta för att kunna besluta om effektiva åtgärder som ökar välbefinnandet och ger resultat. Här finns även en överblick över medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen.