Friska medarbetare, lönsamma företag

Sjukanmälantjänst för en friskare arbetsplats

Vår sjukanmälantjänst öppnar upp för ett främjande och förebyggande hälsofokus i företaget och skapar därmed en friskare arbetsplats. 

Professionell, personlig och medicinsk rådgivning redan den första sjukdagen är en viktig faktor då det gäller att tidigt upptäcka signaler på ohälsa inom företaget. Grundlig kartläggning och noggrann uppföljning ger färre och kortare sjukfrånvaroperioder och tjänsten avlastar den administrativa hanteringen. Genom att arbeta aktivt med vår sjukanmälantjänst så är det möjligt att sänka sjukfrånvaron med 5 till 40 %.

Exempel på innehåll i tjänsten

– Enkel registrering av sjukanmälan och VAB för den anställde via digitala plattformar

– Direktavisering till arbetsgivaren via e-mail och/eller SMS

– Total bild över hälsoläget i företaget

– Diagnosstatistik och rapporter med analys av orsaker

– Tjänsten flaggar viktiga signaler för åtgärder vilket ger stöd för arbetsgivaren/HR

– E- note+ som är ett verktyg för stöd vid dokumentation och rehabilitering.

Våra produkter och tjänster för sjuk- och friskanmälan är utvecklade för att kunna möta de krav som ställs vad gäller GDPR.

Certico arbetar under sjukvårdssekretess och följer gällande lagstiftning.