Healthylane Ica referens

Referens

ICA Ringen, en hälsosam och hållbar arbetsplats

ICA Ringen på Söder valde tidigt att prioritera hälsa bland medarbetarna. Här har man valt att göra en friskvårdspolicy som alla medarbetare introduceras i vid anställning. En viktig ingrediens är tjänsten Sjuk- och friskanmälan, Healthylane, som efter analys av 2019 visade sig ha sänkt sjukfrånvaron från 4,4 % till 3,1 %. ICA Ringen valde flera olika hälsosatsningar för medarbetarna och kan summera att gjorda investeringar lönat sig väl och lett till en betydligt friskare och hälsosammare arbetsmiljö.

 

Jeanette Sjödin, VD och handlare på ICA Ringen berättar om starten för ca tre år sedan. De ställdes då mot en tidspressad arbetsmiljö fylld med utmaningar som bland annat hög sjukfrånvaro och arbetsskift som måste fungera i alla led.


Foto: ICA Ringen

Vilken verksamhet bedrivs här?

ICA Ringen "Söders bästa mataffär" är en butik med stark färskvaruprofil. Vi erbjuder ett förstklassigt sortiment med en väl utvecklad bredd inom avsnitten färdiglagad varm och kall mat från vårt eget kök som producerar allt från grunden av färska råvaror. Vi har även manuell ost och chark- och delikatessdisk samt fiskdisk. Vi har en stor frukt- och gröntavdelning samt nybakat och butiksbakat bröd varje dag. Vi har mejeri, frys och kolonialavdelning. Kassalinjen består av traditionella kassor samt självutcheckningsområde. Vi har även Post i butik. Postens upptagningsområde är en av Sveriges största.

Vilka hälsoinsatser gör ni idag?

- Via tjänsten Sjuk- och friskanmälan får vi en helhetsbild över sjukfrånvaron. Tjänsten delar också in orsaker till frånvaron. Det gör att vi vet vilka områden vi bör prioritera, berättar Jeanette.

Eftersom vi vill arbeta förebyggande och hälsofrämjande agerar vi tidigt. Redan vid tre frånvarotillfällen på tre månader får våra medarbetare ett hälsosamtal via vår hälsopartner Certico. De tar också direkt kontakt med medarbetare som önskar det. De samtalen fångas upp av Certicos rådgivande sjuksköterskor och styrs direkt till Certicos hälsocoach. Det är mycket viktigt med sekretessen.

Statistiken från tjänsten ger också en uppfattning om eventuell psykisk ohälsa, kontroll på effektiva rehabiliteringsprocesser.

Jeanette är väl medveten om att privatlivet påverkar arbetsmiljön. De har vågat lyfta medarbetares hela situation och inte varit rädda för att lyfta frågan om trivsel på arbetet.

En viktig insats är förebyggande arbete med belastningsergonomi. Det är ett viktigt arbete för att minska risker för säkerheten i arbetsmiljön, säger Jeanette.

Vi arbetar ständigt med att även se över lokalerna för att hitta åtgärder till en förbättrad arbetsmiljö.

– I dag fortsätter vi vårt hälsoarbete genom ständiga förbättringar och väljer de hälsosatsningar som driver oss framåt och som passar för vår verksamhet och våra medarbetare. Det sporrar att fortsätta det hälsoarbete vi gör i dag kopplat med vår friskvårdspolicy avslutar Jeanette Sjödin.

Vill du veta vad som ska stå i en friskvårdspolicy?Ladda ner vår guide här!


Foto: ICA Ringen