Hur ökar man hälsan och lönsamheten i ett företag?

– Friska och hälsosamma medarbetare som orkar prestera.

– Uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa.

– Uppmärksamma de medarbetare som inte är sjukskrivna.

– Korrekta hälsoinvesteringar.

– Stödverktyg som förenklar administrationen för chefer.