Friska medarbetare, lönsamma företag

Nycklar för friska arbetsplatser

Svensk forskning har visat att det finns fyra viktiga faktorer för att hålla personalen långtidsfrisk.

Läs mer

Mobbing på arbetsplatser

Statistik visar att mobbning på arbetsplatsen ökar och att fler sjukskriver sig på grund av utsatthet.

Läs mer

Håll koll på ditt blodtryck!

En tredjedel av Sveriges befolkning har högt blodtryck. Det är en av de vanligaste folksjukdomarna.

Läs mer